วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Word Forms (รูปคำ) ที่ใช้ใน Toeic (4)

06:104.    รูปของกริยาวิเศษณ์ (Adverbs)

กริยาวิเศษณ์ (Adverbs) ใช้ขยายกริยา กริยาวิเศษณ์ และคุณศัพท์ ซึ่งกริยาวิเศษณ์นี้อาจจะวางไว้ข้างหน้าหรือหลังกริยาหลัก หรือตอนท้ายของประโยค เช่น
-         They eagerly accepted the challenge. (หน้ากริยา)
-         Helen spoke forcefully to the audience. (หลังกริยา)
-         James met his sales quite quickly. (ท้ายประโยค)
นอกจากนั้นแล้วกริยาวิเศษณ์บางคำวางหน้าคุณศัพท์และใช้ขยายคุณศัพท์นั้นๆ เช่น
-         Her real estate business has been moderately successful.
-         This book is slightly out-of-date.

อย่างไรก็ตามข้อยกเว้น ซึ่งรูปของกริยาวิเศษณ์ (Adverbs) และคุณศัพท์ (Adjective) บางคำมีรูปเหมือนกันได้แก่คำว่า hard, fast, และ high และรูปของกริยาวิเศษณ์ของคำว่า good คือ well สำหรับคุณศัพท์ (Adjectives) บางคำ ลงท้ายด้วย –ly เช่นเดียวกันกับกริยาวิเศษณ์ (Adverbs) เช่นคำว่า friendly, costly, yearly อย่างไรก็ดีโดยทั่วไปแล้ว กริยาวิเศษณ์ (Adverbs) เกิดจากการเติม –ly ท้ายคุณศัพท์ เช่น dangerously (เต็มไปด้วยอันตราย) competitively (เต็มไปด้วยการแข่งขัน), cautiously (อย่างระมัดระวัง)

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top