วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Prepositions ( บุพบท ) ที่ใช้ใน Toeic (2)

06:27                อย่างไรก็ตามในการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ในข้อสอบ TOEIC ในส่วนของบุพบท(Preposition) นี้ยังมีคำต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบุพบท เช่น คำนาม คำศัพท์ คำคุณศัพท์ และ คำกริยาต่างๆ ซึ่งตามหลังด้วยบุพบทเหมือนๆกันซึ่งโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นคู่ และบางครั้ง บุพบทประกอบด้วยคำมากกว่า 1 คำ เรียกว่า บุพวลี (Phrasal Prepositions) ดังตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างคำนาม + บุพบทที่พบในข้อสอบ TOEIC

                           Approach to                                  interest in
                           Appointment with                           increase in
                           Contribution to                               idea for
                           Cure for                                         improvement in
                           Cause of                                        native of
                           Combination of                               need for
                           Danger of                                       problem with
                           Development in                               process of
                           Development of                               part of
                           Decrease in                                     price of
                           Example of                                      quality of
                           Experience in                                   reason for
                           Experience with                                rules for
                           Example of                                       rules of
                           Exception to                                     reliance on
                           Effect of                                           result of
                           Effect on                                           supply of
                           Influence on                                      source of

                                                                                   Variety of

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top