วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Word Forms (รูปคำ) ที่ใช้ใน Toeic (3)

06:073.   รูปของคุณศัพท์ (Adjective)
คุณศัพท์ (Adjective) คือคำที่ใช้อธิบาย หรือขยายนาม สรรพนาม และนามวลี คุณศัพท์ใช้วางไว้หน้าหรือหลังกริยาในประโยค เช่น
-         She made an important decision. (วางหน้านาม)
-         They were competitive. (วางหลังกริยา)

คำลงท้ายของคุณศัพท์โดยทั่วๆ ไปมีดังนี้

-         al   normal  (ปกติ)
             formal  (พิธีการ)
-         ate  moderate  (ปานกลาง)
-         able comfortable  (สบาย)
              capable  (ขีดความสามารถ)
-         ant   important  (สำคัญ)
-         ary   primary  (ขั้นต้น)
-         ed     tired  (เหนื่อย)
               bored  (เบื่อหน่าย)
-         ent   diligent  (ขยัน)
-         ful   colorful  (มีสีสัน)
-         ile   fragile  (บอบบาง)
-         ible  sensible  (รู้,รับผิดชอบ)
-         ing   amusing  (ขบขัน)
-         ic     economic  (ประหยัด)
-         ical   logical  (เหตุผล)
-         ish    sluggish  (เฉื่อยชา)
-         ile     fertile  (อุดมสมบูรณ์)
-         ial     remedial  (บำบัด)
-         ing    interesting  (สนใจ)
-         like   childlike  (เหมือนเด็ก)
-         less   hopeless  (หมดหวัง)
-         ory    sensory  (รู้สึก)
-         ous     dangerous  (อันตราย)
-         some  bothersome  (เบื่อ)
-         worthy trustworthy  (ไว้วางใจ)
-         y         funny  (สนุก)
                 sunny  (แสงแดด

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top