วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Word Forms (รูปคำ) ที่ใช้ใน Toeic (2)

06:032.   รูปของกริยา  (Verbs)
กริยา (Verbs) จะแสดงการกระทำของประธาน (Subject) เช่น
-         He doubts if that was what I wanted.
อย่างไรก็ตาม กริยา (Verbs) นอกจากแสดงการกระทำแล้วยังเป็น linking verb อีกด้วย เช่น
-         He exercises every day. (เป็นกริยาการกระทำ)
-         They seem upset. (เป็นกริยา linking verb)

คำลงท้ายของกริยา (Verbs) ทั่วๆไป

-         ate  speculate  (สงสัย)
              incorporate  (รวมกัน)
-         en  sharpen  (แหลม,คม)
      lengthen  (ยาว)
-         er  discover  (ค้นพบ)
            recover  (ฟื้น,คืน)
-         ify  identify  (พิสูจน์,แสดงตัว)
-         isfy  satisfy  (พอใจ)
-         ize  economize  (มัธยัสถ์)

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top