วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

Past Perfect Continuous Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

04:54

รูปแบบของ Past Perfect Continuous Tense
   
        S + had + been + V.ing

การใช้ had กับ Past Perfect Continuous Tense

1. ใช้ had กับประธานทุกตัว
  Ex. " I had been eating."
        " You had been eating."

2. ประโยคปฏิเสธเติม "not" ไว้หลัง had
  Ex. " I had not been eating."
        " You had not been eating."

3. ประโยคคำถามประเภท Yes/No Question หรือ Wh-Question ให้นำ had วางไว้หน้าประธาน ส่วนกริยาที่เหลืออยู่ในตำแหน่งเดิม
  Ex. " Had I been eating?"
        " What had you been eating?"

หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense

1. ใช้ Past Perfect Continuous Tense กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอน ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต (เน้นถึงความต่อเนื่องของเวลาได้ดีกว่า Past Perfect Tense)
  Ex. " He had  been waiting since daybreak."
        " It had been raining all night."

2. ใช้ Past Perfect Continuous Tense เน้นช่วงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดตามขึ้นมา
  - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอย่างต่อเนื่องใช้ Past Perfect Continuous Tense
  - เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังใช้ Past Simple Tense
คำเชื่องที่ใช้กับประโยค Past Perfect Continuous Tense คู่กับ Past Simple Tense เพื่อบอกช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ก่อนหลัง ได้แก่
   " before, after, until, when"
  Ex. " The boy had been swimming until it was time to eat."
        " They had been having breakfast before we came downstairs."
From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top