วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

Future Continuous Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

04:48

รูปแบบของ Future Continuous Tense

    S + will/shall + be +  V. ing

หลักการใช้ Future Continuous Tense

1. ใช้ Future Continuous Tense กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอนาคต ตามเวบาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
  Ex. " At this time tomorrow my father will be flying to Paris."
        " My brother will be doing his homework when I arrive at home."

2. ใช้ Future Continuous Tense กับเหตุการณ์ในอนาคตที่มีการวางแผนหรือตัดสินใจไว้ว่าจะทำในอนาคต
  Ex. " I will be playing tennis at 10 p.m. tomorrow."
        " I shall be speaking English with my guests tonight."

3. ใช้ Future Continuous Tense เกิดกับคำอย่างเช่น "soon" ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาของการกระทำในอนาคตอันใกล้ หรือสมมุติฐานเกี่ยวกับการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคต
  Ex. " The government will be talking about the price of goods soon."
        " The rain will be coming soon."
From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top