วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Verb Forms (รูปกริยา) ที่ใช้ใน Toeic (2)

06:37
Toeic

สำหรับ Verbal นั้นเป็นคำที่มองคล้ายกริยาแต่ไม่ใช่กริยา และไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาหลักได้ รูปของ Verbals นั้นอาจเป็น Gerunds, Infinitives (to-verb) และ Participle ตัวอย่าง

Verbal
Verb
  Signing (Gerund)
  to find  (Infinitive)
  written  (Participle)
     -         She is signing a new contract.
     -         I find something to eat.
     -         The letter is written by him.
นอกจากนั้นแล้วรูปกริยา (Verb Forms) จะมีรูปของกริยาปกติหรือ Simple Forms หรือรูปกริยาที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกริยาช่อง 2 หรือ Infinitive ที่ไม่มี to นำหน้า และมักจะใช้ตามหลังกริยาช่วย ดังตัวอย่างในตาราง

Simple Form of Verb
Used after Modal
work
buy
have
like
give
can work
may buy
must have
might like
should give

สำหรับรูปกริยาของ Simple Forms จะถูกใช้ในอนุประโยค that clauses หลังกริยาและคุณศัพท์บางคำ (ในตาราง) และรูปกริยานี้บางทีจะเรียกกันว่า Present Subjective ดังตัวอย่าง

Verbs
Adjectives
advise, ask, insist, demand, purpose, recommend, suggest, urge, propose  etc.
important, imperative, essential, necessary, vital, better, mandatory  etc.
ตัวอย่าง
      -          I suggest that we take a 20 minute break.
      -         It is imperative that we close this deal before midnight.

นอกนั้นแล้วกริยารูป Simple Forms ยังจะใช้ตามหลังกริยา Causative Verbs เช่น make, take, let ฯลฯ เพื่อแสดงว่าใครให้คนอื่นทำอะไรหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น
-         He had his assistant type the report.

-         The manager let the employee go home.

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top