วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Present Perfect Continuous Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

05:10

รูปแบบของ Present Perfect Continuous Tense

S + Verb to have (has/have) + been +V. ing

1. การใช้ Verb to have ใน Present Perfect Continuous Tense
        ประธานเอกพจน์ -----> has
        ประธานพหูพจน์  -----> have
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 "I" ใช้ "have"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่  1 "we" ใช้ "have"
 - ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่ 2 "you" ใช้ "have"
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 "he/she/it" ใช้ "has"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่  3 "they" ใช้ "have"
  Ex. " I have been eating."
        " You have been eating."

2. การทำประโยค Present Perfect Continuous Tense เป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใส่ "not" ข้างหลัง Verb to have
  Ex. " I have not been eating."
        " You have not been eating."

3. การทำประโยค Present Perfect Continuous Tense เป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question หรือ Wh-Question ให้วาง Verb to have ไว้หน้าประธาน
  Ex. " Has he been eating?"
        " Have you been eating?"

หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense

1. ใช้ Present Perfect Continuous Tense ย้ำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาในอดีต(ขณะที่พูดนั้นกำลังกระทำอาการอยู่และทำมานานแล้ว) และเหตุการณ์ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หรือยังคงเห็นผลของการกระทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
  Ex. " I am afraid he  has been drinking."
        " He has been working all night."

2. ใช้ Present Perfect Continuous Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเน้นความต่อเนื่องว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต
  Ex. " Joey has been living in Japan since 1995."
        " Mike and I have been working for ten hours."From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top