วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Article(a,an.the)

07:22

รูปแบบการใช้  Articles (a,an,the)

ใช้ Article "a" นำหน้าคำนามที่พยางค์แรกออกเสียงพยัญชนะ
ใช้ Article "an" นำหน้าคำนามที่พยางค์แรกออกเสียงสระ
   ตัวอย่าง   Would you like a pencil?
                    Have you ever seen an eagle?

Note:
1. สระบางตัวออกเสียงพยัณชนะ ใช้ Article "a"
     Ex. "a uniform , a European , a university, a user "
2. พยัญชนะตอน "h" ในบางคำไม่ออกเสียง จึงทำให้คำๆนั้นมีเสียงต้นเป็นเสียงสระ จึงใช้ Article                  "an"
    Ex. " an honor, an hour , an honest, an heir"


หลักการใช้ Article "a,an"

1. Article "a,an" ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่นับจำนวนได้
  Ex. "a dog , a piece,an umbrella"


2. Article "a,an" ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่นับจำนวนได้ เมื่อเอ่ยทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะ
  Ex. " I am looking for a job."
        "An old man always tells an interesting story."

3. Article "a,an"  ใช้กับคำนามที่นับจำนวนได้ ในความหมายว่า "หนึ่ง"
  Ex. " She wants to buy an umbrella for  her aunt. "
        " My teacher is an important man for me."

4. Article "a,an" ใช้กับคำนามที่แสดง " พวกหรือชนิดคำนาม"นั้น
  Ex. " A dog is a faithful animal."
        " A snake is very dangerous for a child"

5. Article "a,an" ใช้คำนามเอกพจน์ที่นับจำนวนได้ เมื่อตามหลัง Verb to be.
  Ex. " It is a busy day."
        " My boss is an industrious businessman."

6. Article "a,an" ใช้กับคำนามแสดง "อาชีพ"
  Ex. " My father is an engineer."
        " His wife works in a hospital. She is a nurse."

7. Article "a,an" ใช้กับคำนามที่เป็นจำนวนนับจำนวนได้ เมื่อเอ่ยถึงครั้งแรก
  Ex. " My aunt has a cat and a dog in her house."
        " I saw an accident yesterday.
 Note : เมื่อกล่าวถึงเป็นครั้งที่สอง ให้ใช้ Article "the" นำหน้านามนั้น

8. Article "a,an" ใช้กับ "อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่รุนแรง"
  Ex. " I have a toothache, so I can't work."
        " He caught a cold many time this month.

9. Article "a,an" ใช้นำหน้าคำนามที่แสดง "จำนวนมากและจำนวนน้อย"
  Ex. " The house needs a large number of carpenters."
        " My son has a little money"

10. Article "a,an" ใช้กับวลีเฉพาะบางวลี เช่น
      It's a pity, in a hurry , take an interest , take a nap, take a rest เป็นต้น
  Ex. " It's a shame that he said it."
        " Are you in a hurry."

11. Article "a,an" ใช้กับ "เวลา การชั่ง การตวง การวัด" เช่น
      Have a day, 60 baht a kilo, three time a week เป็นต้น
  Ex. " Gasoline costs 59.95 bath a liter."
        " It costs 45 bath a kilogram."


From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top