วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Past Continuous Tense หลักการใช้ในการสอบ Toeic

06:30

รูปแบบของ Past Continuous

  Verb to be ( was , were ) + V. ing

--> Verb to be
1. การใช้ was / were (รูปอดีตของ Verb to be) ใน Past continuous
               ประธานเอกพจน์ ----->  was
               ประธานพหูพจน์  ----->  were
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 1 "I" ใช้ "was"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่  1 "we" ใช้ "were"
 - ประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่ 2 "you" ใช้ "were"
 - ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 "he/she/it" ใช้ "was"
 - ประธานพหูพจน์บุรุษที่  3 "they" ใช้ "were"
  Ex. " I was eating."
        "You were eating." 

2. การทำประโยค Past Continuous เป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใส่ "not" ข้างหลัง "was/were"
  Ex. " I was not eating."
        "You were not eating."

3. การทำประโยค Past Continuous เป็นประโยคคำถาม ประเภท Yes/No Question หรือ Wh-Question ให้นำ was/were วางไว้หน้าประธาน
  Ex. " Was he eating?"
        " Were you eating?"

หลักการใช้ Past Continuous Tense

1. ใช้  Past Continuous กับการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
  Ex. " I was staying at home at this time yesterday."
        " What were you doing at eleven o'clock last night?"

2. ใช้ Past Continuous กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ ที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลาเดียวกันในอดีต
  Ex. " I was singing while my sister was sweeping the floor."
        " He was repairing his car as I was having dinner."

3. ใช้ Past Continuous แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หนึ่ง กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีต โดยเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น และกำลังดำเนินอยู่ ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามา
 - เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ใช้ Past Continuous
 - อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดแทรกเข้ามาใช้ Past Simple
  Ex. " Nut was walking  alone the road when the accident happened."
        " I saw her as she  was getting off the bus." 
From : Professional grammar in depth

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

© 2013 Toeic. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top